اس ام دی بلوکی

نوار کناری
حالت نمایش:
بلوک اس ام دی RGB سه رنگ (قرمز، سبز،آبی) برند ssa
بلوک اس ام دی RGB سه رنگ (قرمز، سبز،آبی) برند ssa
نمایش سریع

بلوک اس ام دی RGB سه رنگ (قرمز، سبز،آبی) برند ssa

54,000تومان

مشخصات فنی بلوک اس ام دی RGB سه رنگ (قرمز، سبز،آبی) برند ssaرنگ:سه رنگ (قرمز، سبز،آبی)ابعاد:طول: 75mm عرض: 15mmچیپ 5050 سه مقاومتهولتاژ ورودی:12V-Dcجریان مصرفی:70mA برای یک بلوکتوان مصرفی: 20 عدد حدود 1 آمپرشدت پرتاب نور:48 تا 52 لومناستانداردها: CE و RoHSزاويه پرتاب نور:120درجهطول عمر:50000کشور سازنده:چین..

بلوک اس ام دی آفتابی 5star کره
بلوک اس ام دی آفتابی 5star کره
نمایش سریع

بلوک اس ام دی آفتابی 5star کره

مشخصات فنی بلوک اس ام دی آفتابی فایو استار کره سه مقاومتهرنگ:آفتابیابعاد:طول: 75mm عرض: 15mmچیپ 5054ولتاژ ورودی:12V-Dcجریان مصرفی:50mA برای یک بلوکتوان مصرفی: 1 آمپر 0.6 ولتشدت پرتاب نور:48 تا 52 لومناستانداردها: CE و RoHSزاويه پرتاب نور:120درجهطول عمر:50000کشور سازنده:کره..

بلوک اس ام دی آفتابی HG
بلوک اس ام دی آفتابی HG
نمایش سریع

بلوک اس ام دی آفتابی HG

36,000تومان

مشخصات فنی بلوک اس ام دی آفتابی HGرنگ:آفتابیابعاد:طول: 75mm عرض: 15mmچیپ: 5054ولتاژ ورودی:12V-Dcجریان مصرفی:50mA برای یک بلوکشدت پرتاب نور:48 تا 52 لومناستانداردها: CE و RoHSزاويه پرتاب نور:120درجهطول عمر:50000کشور سازنده:کره..

بلوک اس ام دی آفتابی چیپ ROHS 5054
بلوک اس ام دی آفتابی چیپ ROHS 5054
نمایش سریع

بلوک اس ام دی آفتابی چیپ ROHS 5054

34,000تومان

مشخصات فنی بلوک اس ام دی آفتابی چیپ ROHS 5054دو مقاومتهرنگ:افتابیابعاد:طول: 75mm عرض: 15mmچیپ:ROHS 5054ولتاژ ورودی:12V-Dcجریان مصرفی:50mA برای یک بلوکتوان مصرفی: 1 آمپر 0.6 ولتشدت پرتاب نور:48 تا 52 لومناستانداردها:داراي استانداردهاي CE و RoHSزاويه پرتاب نور:120درجهطول عمر:50000کشور سازنده:چین..

بلوک اس ام دی افتابی دو مقاومته
بلوک اس ام دی افتابی دو مقاومته
نمایش سریع

بلوک اس ام دی افتابی دو مقاومته

40,000تومان

مشخصات فنی بلوک اس ام دی آفتابی چیپ 5054 رنگ:آفتابیابعاد:طول: 75mm عرض: 15mmچیپ: ROHS 5054ولتاژ ورودی: 12V-Dcجریان مصرفی:50mA برای یک بلوکتوان مصرفی:حدود 1 آمپر 0.6 ولتشدت پرتاب نور:48 تا 52 لومناستانداردها: CE و RoHSزاويه پرتاب نور:120درجهطول عمر:50000ساعتکشور سازنده:چین..

بلوک اس ام دی انبه ای دو مقاومته mantex
بلوک اس ام دی انبه ای دو مقاومته mantex
نمایش سریع

بلوک اس ام دی انبه ای دو مقاومته mantex

مشخصات فنی بلوک اس ام دی انبه ای دو مقاومته مانتکسرنگ:انبه ایابعاد:طول: 75mm عرض: 15mmچیپ:5054ولتاژ ورودی:12V-Dcجریان مصرفی:50mA برای یک بلوکتوان مصرفی: 1 آمپر 0.6 ولتشدت پرتاب نور:48 تا 52 لومناستانداردها: CE و RoHSزاويه پرتاب نور:120درجهطول عمر:50000کشور سازنده:چین..

بلوک اس ام دی بنفش دو مقاومته
بلوک اس ام دی بنفش دو مقاومته
نمایش سریع

بلوک اس ام دی بنفش دو مقاومته

56,000تومان

مشخصات فنی بلوک اس ام دی بنفش دو مقاومتهرنگ:بنفشابعاد:طول: 75mm عرض: 15mmچیپ: 5054 دو مقاومتهولتاژ ورودی:12V-Dcجریان مصرفی:50mA برای یک بلوکتوان مصرفی:عدد حدود 1 آمپر 0.6 ولتشدت پرتاب نور:48 تا 52 لومناستانداردها:داراي استانداردهاي CE و RoHSزاويه پرتاب نور:120درجهطول عمر:50000کشور سازنده:چین..

بلوک اس ام دی سبز چیپ 5050
بلوک اس ام دی سبز چیپ 5050
نمایش سریع

بلوک اس ام دی سبز چیپ 5050

50,000تومان

مشخصات فنی بلوک اس ام دی سبز چیپ 5050 رنگ:سبزابعاد:طول: 75mm عرض: 15mmچیپ: ROHS 5050ولتاژ ورودی: 12V-Dcجریان مصرفی:50mA برای یک بلوکتوان مصرفی:حدود 1 آمپر 0.6 ولتشدت پرتاب نور:48 تا 52 لومناستانداردها: CE و RoHSزاويه پرتاب نور:120درجهطول عمر:50000ساعتکشور سازنده:چین..

بلوک اس ام دی سفید 6 چیپ
بلوک اس ام دی سفید 6 چیپ
نمایش سریع

بلوک اس ام دی سفید 6 چیپ

60,000تومان

مشخصات فنی بلوک اس ام دی سفید 6 چیپرنگ:سفیدابعاد:طول: 75mm عرض: 15mmچیپ:ROHS 5054ولتاژ ورودی:12V-Dcجریان مصرفی:50mA برای یک بلوکشدت پرتاب نور:48 تا 52 لومناستانداردها: CE و RoHSزاويه پرتاب نور:120درجهطول عمر:50000کشور سازنده:چین..

بلوک اس ام دی سفید HG
بلوک اس ام دی سفید HG
نمایش سریع

بلوک اس ام دی سفید HG

36,000تومان

مشخصات فنی بلوک اس ام دی سفید HGرنگ:سفیدابعاد:طول: 75mm عرض: 15mmچیپ:5054ولتاژ ورودی:12V-Dcجریان مصرفی:50mA برای یک بلوکتوان مصرفی: 1 آمپر 0.6 ولتشدت پرتاب نور:48 تا 52 لومناستانداردها: CE و RoHSزاويه پرتاب نور:120درجهطول عمر:50000کشور سازنده:چین..

بلوک اس ام دی سفید سه مقاومته G.H.K
بلوک اس ام دی سفید سه مقاومته G.H.K
نمایش سریع

بلوک اس ام دی سفید سه مقاومته G.H.K

44,000تومان

مشخصات فنی بلوک اس ام دی سفید سه مقاومتهرنگ:سفیدابعاد:طول: 75mm عرض: 15mmچیپ:ROHS 5054ولتاژ ورودی:12V-Dcجریان مصرفی:50mA برای یک بلوکتوان مصرفی: 1 آمپر 0.6 ولتشدت پرتاب نور:48 تا 52 لومناستانداردها: CE و RoHSزاويه پرتاب نور:120درجهطول عمر:50000کشور سازنده:چین..

بلوک اس ام دی سفید فایو استار کره
بلوک اس ام دی سفید فایو استار کره
نمایش سریع

بلوک اس ام دی سفید فایو استار کره

مشخصات فنی بلوک اس ام دی سفید فایو استار کرهرنگ:سفیدابعاد:طول: 75mm عرض: 15mmچیپ:ROHS 5054ولتاژ ورودی:12V-Dcجریان مصرفی:50mA برای یک بلوکتوان مصرفی: 1 آمپر 0.6 ولتشدت پرتاب نور:48 تا 52 لومناستانداردها:داراي استانداردهاي CE و RoHSزاويه پرتاب نور:120درجهطول عمر:50000کشور سازنده:کره..

بلوک اس ام دی سفید لنز دار
بلوک اس ام دی سفید لنز دار
نمایش سریع

بلوک اس ام دی سفید لنز دار

110,000تومان

مشخصات فنی بلوک اس ام دی بلوک اس ام دی سفید لنز دار مخصوص باکسرنگ:سفیدابعاد:طول: 75mm عرض: 15mmچیپ:ROHS 5054ولتاژ ورودی:12V-Dcجریان مصرفی:50mA برای یک بلوکتوان مصرفی: 1 آمپر 0.6 ولتشدت پرتاب نور:48 تا 52 لومناستانداردها:داراي استانداردهاي CE و RoHSزاويه پرتاب نور:120درجهطول عمر:50000کشور سازنده:چین..

بلوک اس ام دی قرمز سه مقاومته
بلوک اس ام دی قرمز سه مقاومته
نمایش سریع

بلوک اس ام دی قرمز سه مقاومته

44,000تومان

مشخصات فنی بلوک اس ام دی آفتابی چیپ ROHS 5054 سه مقاومتهرنگ:قرمزابعاد:طول: 75mm عرض: 15mmچیپ:ROHS 5054ولتاژ ورودی:12V-Dcجریان مصرفی:50mA برای یک بلوکتوان مصرفی: 1 آمپر 0.6 ولتشدت پرتاب نور:48 تا 52 لومناستانداردها:داراي استانداردهاي CE و RoHSزاويه پرتاب نور:120درجهطول عمر:50000کشور سازنده:چین..

بلوک اس ام دی قرمز فایو استار
بلوک اس ام دی قرمز فایو استار
نمایش سریع

بلوک اس ام دی قرمز فایو استار

3,000تومان

مشخصات فنی بلوک اس ام دی قرمز 5star سه مقاومتهرنگ:قرمزابعاد:طول: 75mm عرض: 15mmچیپ:  5star سه مقاومتهولتاژ ورودی: 12V-Dcجریان مصرفی :50mA برای یک بلوکتوان مصرفی: عدد حدود 1 آمپر 0.6 ولتشدت پرتاب نور: 48 تا 52 لومناستانداردها: داراي استانداردهاي CE و RoHSزاويه پرتاب نور: 120درجهطول عمر: 50000کشور سازنده:کره..

نمایش 1 تا 15 از 16 (2 صفحه)