کابل شبکه

نوار کناری
حالت نمایش:
کابل شبکه 1 متری CAT6
کابل شبکه 1 متری CAT6
نمایش سریع

کابل شبکه 1 متری CAT6

30,000تومان

کابل 1 متری LAN شبکه کت 6کابل شبکه یا کابل لن LAN به متراژ و طول 1 متر از گروه کابل‌های شبکه CAT 6، مناسب ایجاد شبکه داخلی سرعت بالا 100 مگابیت در ثانیه و پهنای باند 100MHz و ارتباط میان شبکه‌های رایانه‌ای و کامپیوتری، اتصال به کارت شبکه انواع لپ‌تاپ و کامپیوتر، ورودی شبکه انواع مودم ADSL، دستگاه‌های صوتی و تصویری، کنسول بازی و..مشخصات فنی کاب..

کابل شبکه 15 متری CAT5
کابل شبکه 15 متری CAT5
نمایش سریع

کابل شبکه 15 متری CAT5

190,000تومان

کابل 15 متری LAN شبکه کت 5کابل شبکه یا کابل لن LAN به متراژ و طول 15 متر از گروه کابل‌های شبکه CAT5، مناسب ایجاد شبکه داخلی سرعت بالا 100 مگابیت در ثانیه و پهنای باند 100MHz و ارتباط میان شبکه‌های رایانه‌ای و کامپیوتری، اتصال به کارت شبکه انواع لپ‌تاپ و کامپیوتر، ورودی شبکه انواع مودم ADSL، دستگاه‌های صوتی و تصویری، کنسول بازی و.....

کابل شبکه 15 متری CAT6
کابل شبکه 15 متری CAT6
نمایش سریع

کابل شبکه 15 متری CAT6

190,000تومان

کابل 15 متری LAN شبکه کت 6کابل شبکه یا کابل لن LAN به متراژ و طول 15 متر از گروه کابل‌های شبکه CAT6، مناسب ایجاد شبکه داخلی سرعت بالا 100 مگابیت در ثانیه و پهنای باند 100MHz و ارتباط میان شبکه‌های رایانه‌ای و کامپیوتری، اتصال به کارت شبکه انواع لپ‌تاپ و کامپیوتر، ورودی شبکه انواع مودم ADSL، دستگگاه‌های صوتی و تصویری، کنسول بازی و.....

کابل شبکه 2 متری CAT5
کابل شبکه 2 متری CAT5
نمایش سریع

کابل شبکه 2 متری CAT5

کابل شبکه 2 متري محصول شرکت پي نت مناسب براي راه اندازي انواع شبکه هاي کامپيوتري، اتصال سوئيچ شبکه به پچ پنل و همچنين  اتصال کارت شبکه و پريز مي باشد. اين کابل از نوع CAT5 است..

کابل شبکه 2 متری CAT6
کابل شبکه 2 متری CAT6
نمایش سریع

کابل شبکه 2 متری CAT6

کابل 2 متری LAN شبکه کت 6کابل شبکه یا کابل لن LAN به متراژ و طول 2 متر از گروه کابل‌های شبکه CAT 6، مناسب ایجاد شبکه داخلی سرعت بالا 100 مگابیت در ثانیه و پهنای باند 100MHz و ارتباط میان شبکه‌های رایانه‌ای و کامپیوتری، اتصال به کارت شبکه انواع لپ‌تاپ و کامپیوتر، ورودی شبکه انواع مودم ADSL، دستگاه‌های صوتی و تصویری، کنسول بازی و.....

کابل شبکه 20 متری CAT5
کابل شبکه 20 متری CAT5
نمایش سریع

کابل شبکه 20 متری CAT5

160,000تومان

کابل 20 متری LAN شبکه کت 5کابل شبکه یا کابل لن LAN به متراژ و طول 20 متر از گروه کابل‌های شبکه CAT 5، مناسب ایجاد شبکه داخلی سرعت بالا 100 مگابیت در ثانیه و پهنای باند 100MHz و ارتباط میان شبکه‌های رایانه‌ای و کامپیوتری، اتصال به کارت شبکه انواع لپ‌تاپ و کامپیوتر، ورودی شبکه انواع مودم ADSL، دستگاه‌های صوتی و تصویری، کنسول بازی و.....

کابل شبکه 25 متری CAT5
کابل شبکه 25 متری CAT5
نمایش سریع

کابل شبکه 25 متری CAT5

80,000تومان

کابل 25 متری LAN شبکه کت 5کابل شبکه یا کابل لن LAN به متراژ و طول 25 متر از گروه کابل‌های شبکه CAT 5، مناسب ایجاد شبکه داخلی سرعت بالا 100 مگابیت در ثانیه و پهنای باند 100MHz و ارتباط میان شبکه‌های رایانه‌ای و کامپیوتری، اتصال به کارت شبکه انواع لپ‌تاپ و کامپیوتر، ورودی شبکه انواع مودم ADSL، دستگاه‌های صوتی و تصویری، کنسول بازی و.....

کابل شبکه 25 متری CAT6
کابل شبکه 25 متری CAT6
نمایش سریع

کابل شبکه 25 متری CAT6

67,876تومان

کابل 25 متری LAN شبکه کت 6کابل شبکه یا کابل لن LAN به متراژ و طول 25 متر از گروه کابل‌های شبکه CAT6، مناسب ایجاد شبکه داخلی سرعت بالا 100 مگابیت در ثانیه و پهنای باند 100MHz و ارتباط میان شبکه‌های رایانه‌ای و کامپیوتری، اتصال به کارت شبکه انواع لپ‌تاپ و کامپیوتر، ورودی شبکه انواع مودم ADSL، دستگاه‌های صوتی و تصویری، کنسول بازی و.....

کابل شبکه 3 متری CAT5
کابل شبکه 3 متری CAT5
نمایش سریع

کابل شبکه 3 متری CAT5

کابل شبکه 3 متري محصول شرکت پي نت مناسب براي راه اندازي انواع شبکه هاي کامپيوتري، اتصال سوئيچ شبکه به پچ پنل و همچنين  اتصال کارت شبکه و پريز مي باشد. اين کابل از نوع CAT5 است..

کابل شبکه 3 متری CAT6
کابل شبکه 3 متری CAT6
نمایش سریع

کابل شبکه 3 متری CAT6

92,000تومان

کابل 3 متری LAN شبکه کت 6کابل شبکه یا کابل لن LAN به متراژ و طول 3 متر از گروه کابل‌های شبکه CAT6، مناسب ایجاد شبکه داخلی سرعت بالا 100 مگابیت در ثانیه و پهنای باند 100MHz و ارتباط میان شبکه‌های رایانه‌ای و کامپیوتری، اتصال به کارت شبکه انواع لپ‌تاپ و کامپیوتر، ورودی شبکه انواع مودم ADSL، دستگاه‌های صوتی و تصویری، کنسول بازی و.....

کابل شبکه 5 متری CAT5
کابل شبکه 5 متری CAT5
نمایش سریع

کابل شبکه 5 متری CAT5

50,000تومان

کابل 5 متری LAN شبکه کت 5کابل شبکه یا کابل لن LAN به متراژ و طول 5 متر از گروه کابل‌های شبکه CAT 5، مناسب ایجاد شبکه داخلی سرعت بالا 100 مگابیت در ثانیه و پهنای باند 100MHz و ارتباط میان شبکه‌های رایانه‌ای و کامپیوتری، اتصال به کارت شبکه انواع لپ‌تاپ و کامپیوتر، ورودی شبکه انواع مودم ADSL، دستگاه‌های صوتی و تصویری، کنسول بازی و.....

کابل شبکه 5 متری CAT6
کابل شبکه 5 متری CAT6
نمایش سریع

کابل شبکه 5 متری CAT6

50,000تومان

کابل 5 متری LAN شبکه کت 6کابل شبکه یا کابل لن LAN به متراژ و طول 5 متر از گروه کابل‌های شبکه CAT6، مناسب ایجاد شبکه داخلی سرعت بالا 100 مگابیت در ثانیه و پهنای باند 100MHz و ارتباط میان شبکه‌های رایانه‌ای و کامپیوتری، اتصال به کارت شبکه انواع لپ‌تاپ و کامپیوتر، ورودی شبکه انواع مودم ADSL، دستگاه‌های صوتی و تصویری، کنسول بازی و.....

کابل شبکه 50 متری CAT6
کابل شبکه 50 متری CAT6
نمایش سریع

کابل شبکه 50 متری CAT6

320,000تومان

کابل 50 متری LAN شبکه کت 6کابل شبکه یا کابل لن LAN به متراژ و طول 50 متر از گروه کابل‌های شبکه CAT6، مناسب ایجاد شبکه داخلی سرعت بالا 100 مگابیت در ثانیه و پهنای باند 100MHz و ارتباط میان شبکه‌های رایانه‌ای و کامپیوتری، اتصال به کارت شبکه انواع لپ‌تاپ و کامپیوتر، ورودی شبکه انواع مودم ADSL، دستگاه‌های صوتی و تصویری، کنسول بازی و.....

کابل شبکه CAT5 پی نت به طول 10 متر
کابل شبکه CAT5 پی نت به طول 10 متر
نمایش سریع

کابل شبکه CAT5 پی نت به طول 10 متر

15,000تومان

مشخصاتشرکت سازندهp-net - پی نتطول کابل10 مترنوعcat 5وزن150 گرم..

کابل شبکه CAT6 پی نت طول 10 متر
کابل شبکه CAT6 پی نت طول 10 متر
نمایش سریع

کابل شبکه CAT6 پی نت طول 10 متر

43,000تومان

کابل شبکه 10 متری محصول شرکت پی نت مناسب برای راه اندازی انواع شبکه های کامپیوتری، اتصال سوئیچ شبکه به پچ پنل و همچنین  اتصال کارت شبکه و پریز می باشد. این کابل از نوع CAT6 است..

نمایش 1 تا 15 از 16 (2 صفحه)