سوکت 775

سوکت 775

نوار کناری
حالت نمایش:
سی پی یو اینتل CPU E5200
سی پی یو اینتل CPU E5200
نمایش سریع

سی پی یو اینتل CPU E5200

60,000تومان

سی پی یو اینتل CPU E5200CPU Intel Core 2 Duo E5200 LGA 775پردازنده اینتل دو هسته ای مدل E5200 سری اینتل Core 2 Duo مبتنی بر هسته Pentium است با ریزمعماری 45nm نانومتری انحصاری اینتل این پردازنده عملکرد بیشتری را با کارایی بیشتر انرژی نسبت به پردازنده های تک هسته ای قدیمی تر به ارمغان می آورد.پردازنده E5200 با فرکانس پایه 2.0 و FSB 800 همر..

سی پی یو اینتل CPU E5700
سی پی یو اینتل CPU E5700
نمایش سریع

سی پی یو اینتل CPU E5700

75,000تومان

سی پی یو اینتل CPU E5700CPU Intel Core 2 Duo E5700 LGA 775پردازنده اینتل دو هسته ای مدل E5700 سری اینتل Core 2 Duo مبتنی بر هسته Pentium است با ریزمعماری 45nm نانومتری انحصاری اینتل این پردازنده عملکرد بیشتری را با کارایی بیشتر انرژی نسبت به پردازنده های تک هسته ای قدیمی تر به ارمغان می آورد.پردازنده E5700 با فرکانس پایه 3.0 و FSB 800 همر..

سی پی یو اینتل CPU E7200
سی پی یو اینتل CPU E7200
نمایش سریع

سی پی یو اینتل CPU E7200

80,000تومان

سی پی یو اینتل CPU E7200CPU Intel Core 2 Duo E7200 LGA 775پردازنده اینتل دو هسته ای مدل E7200 سری اینتل Core 2 Duo مبتنی بر هسته Pentium است با ریزمعماری 45nm نانومتری انحصاری اینتل این پردازنده عملکرد بیشتری را با کارایی بیشتر انرژی نسبت به پردازنده های تک هسته ای قدیمی تر به ارمغان می آورد.پردازنده E7200 با فرکانس پایه 2.53 و FSB 1066 ه..

سی پی یو اینتل CPU E7300
سی پی یو اینتل CPU E7300
نمایش سریع

سی پی یو اینتل CPU E7300

80,000تومان

سی پی یو اینتل CPU E7300CPU Intel Core 2 Duo E7300 LGA 775پردازنده اینتل دو هسته ای مدل E7300 سری اینتل Core 2 Duo مبتنی بر هسته Wolfdale است با ریزمعماری 45nm نانومتری انحصاری اینتل این پردازنده عملکرد بیشتری را با کارایی بیشتر انرژی نسبت به پردازنده های تک هسته ای قدیمی تر به ارمغان می آورد.پردازنده E7300 با فرکانس پایه 2.66 و FSB ..

سی پی یو اینتل CPU E7500
سی پی یو اینتل CPU E7500
نمایش سریع

سی پی یو اینتل CPU E7500

75,000تومان

سی پی یو اینتل CPU E7500CPU Intel Core 2 Duo E7500 LGA 775پردازنده اینتل دو هسته ای مدل E7500 سری اینتل Core 2 Duo با ریزمعماری 45nm انحصاری اینتل این پردازنده عملکرد بیشتری را با کارایی بیشتر انرژی نسبت به پردازنده های تک هسته ای قدیمی تر به ارمغان می آورد.پردازنده E7500 با فرکانس پایه 2.93 و FSB 1066 همراه 3 مگابایت کش نهان سطح دو با پشتیبان..

سی پی یو اینتل CPU E8200
سی پی یو اینتل CPU E8200
نمایش سریع

سی پی یو اینتل CPU E8200

90,000تومان

سی پی یو اینتل CPU E8200CPU Intel Core 2 Duo E8200 LGA 775پردازنده اینتل دو هسته ای مدل E8200 سری اینتل Core 2 Duo با ریزمعماری 45nm انحصاری اینتل این پردازنده عملکرد بیشتری را با کارایی بیشتر انرژی نسبت به پردازنده های تک هسته ای قدیمی تر به ارمغان می آورد.پردازنده E8200 با فرکانس پایه 2.66 و FSB 1333 همراه 6 مگابایت کش نهان سطح دو با پشتیبان..

سی پی یو اینتل CPU E8300
سی پی یو اینتل CPU E8300
نمایش سریع

سی پی یو اینتل CPU E8300

90,000تومان

سی پی یو اینتل CPU E8300CPU Intel Core 2 Duo E8300 LGA 775پردازنده اینتل دو هسته ای مدل E8300 سری اینتل Core 2 Duo مبتنی بر هسته Wolfdale است با ریزمعماری 45nm انحصاری اینتل این پردازنده عملکرد بیشتری را با کارایی بیشتر انرژی نسبت به پردازنده های تک هسته ای قدیمی تر به ارمغان می آورد.پردازنده E8300 با فرکانس پایه 2.83 و FSB 1333 همراه 6 مگابای..

سی پی یو اینتل CPU E8400
سی پی یو اینتل CPU E8400
نمایش سریع

سی پی یو اینتل CPU E8400

95,000تومان

سی پی یو اینتل CPU E8400CPU Intel Core 2 Duo E8400 LGA 775پردازنده اینتل دو هسته ای مدل E8400 سری اینتل Core 2 Duo مبتنی بر هسته Wolfdale است با ریزمعماری 45nm انحصاری اینتل این پردازنده عملکرد بیشتری را با کارایی بیشتر انرژی نسبت به پردازنده های تک هسته ای قدیمی تر به ارمغان می آورد.پردازنده E8300 با فرکانس پایه 3.00 و FSB 1333 همراه 6 مگابای..

سی پی یو اینتل CPU Q6600
سی پی یو اینتل CPU Q6600
نمایش سریع

سی پی یو اینتل CPU Q6600

270,000تومان

سی پی یو اینتل CPU Q6600CPU Core2 Quad Q6600 LGA 775پردازنده اینتل چهار هسته ای مدل Q6600 سری اینتل Core 2 Quad مبتنی بر هسته Kentsfield است با ریزمعماری 45nm انحصاری اینتل این پردازنده عملکرد بیشتری را با کارایی بیشتر انرژی نسبت به پردازنده های تک هسته ای قدیمی تر به ارمغان می آورد.این سی پی یو از 4 هسته و 4 رشته پردازشی بهره برده و میزان توا..

سی پی یو اینتل CPU Q8200
سی پی یو اینتل CPU Q8200
نمایش سریع

سی پی یو اینتل CPU Q8200

310,000تومان

سی پی یو اینتل CPU Q8200CPU Core2 Quad Q8200 LGA 775پردازنده اینتل چهار هسته هسته ای مدل Q8200 سری اینتل Core 2 Quad مبتنی بر هسته Yorkfield است با ریزمعماری 45nm انحصاری اینتل این پردازنده عملکرد بیشتری را با کارایی بیشتر انرژی نسبت به پردازنده های تک هسته ای قدیمی تر به ارمغان می آورد.این سی پی یو از 4 هسته و 4 رشته پردازشی بهره برده و میزان..

سی پی یو اینتل CPU Q8400
سی پی یو اینتل CPU Q8400
نمایش سریع

سی پی یو اینتل CPU Q8400

340,000تومان

سی پی یو اینتل CPU Q8400CPU Core2 Quad Q8400 2.66GHz LGA 775پردازنده اینتل چهار هسته ای مدل Q8400 سری اینتل Core 2 Quad مبتنی بر هسته Yorkfield است با ریزمعماری 45nm انحصاری اینتل این پردازنده عملکرد بیشتری را با کارایی بیشتر انرژی نسبت به پردازنده های تک هسته ای قدیمی تر به ارمغان می آورد.این سی پی یو از 4 هسته و 4 رشته پردازشی بهره برده و می..

سی پی یو اینتل CPU Q9300
سی پی یو اینتل CPU Q9300
نمایش سریع

سی پی یو اینتل CPU Q9300

390,000تومان

سی پی یو اینتل CPU Q9300CPU Core2 Quad Q9300 LGA 775پردازنده اینتل چهار هسته ای مدل Q9300 سری اینتل Core 2 Quad مبتنی بر هسته Yorkfield است با ریزمعماری 45nm انحصاری اینتل این پردازنده عملکرد بیشتری را با کارایی بیشتر انرژی نسبت به پردازنده های تک هسته ای قدیمی تر به ارمغان می آورد.این سی پی یو از 4 هسته و 4 رشته پردازشی بهره برده و میزان توان..

سی پی یو اینتل CPU Q9400
سی پی یو اینتل CPU Q9400
نمایش سریع

سی پی یو اینتل CPU Q9400

380,000تومان

سی پی یو اینتل CPU Q9400CPU Core2 Quad Q9400 LGA 775پردازنده اینتل چهار هسته ای مدل Q9400 سری اینتل Core 2 Quad مبتنی بر هسته Kentsfield است با ریزمعماری 45nm انحصاری اینتل این پردازنده عملکرد بیشتری را با کارایی بیشتر انرژی نسبت به پردازنده های تک هسته ای قدیمی تر به ارمغان می آورد.این سی پی یو از 4 هسته و 4 رشته پردازشی بهره برده و میزان توا..

سی پی یو اینتل CPU Q9500
سی پی یو اینتل CPU Q9500
نمایش سریع

سی پی یو اینتل CPU Q9500

440,000تومان

سی پی یو اینتل CPU Q9500CPU Core2 Quad Q9500 LGA 775پردازنده اینتل چهار هسته ای مدل Q9500 سری اینتل Core 2 Quad مبتنی بر هسته Kentsfield است با ریزمعماری 45nm انحصاری اینتل این پردازنده عملکرد بیشتری را با کارایی بیشتر انرژی نسبت به پردازنده های تک هسته ای قدیمی تر به ارمغان می آورد.این سی پی یو از 4 هسته و 4 رشته پردازشی بهره برده و میزان توا..

سی پی یو اینتل CPU Q9505
سی پی یو اینتل CPU Q9505
نمایش سریع

سی پی یو اینتل CPU Q9505

سی پی یو اینتل CPU Q9505CPU Core2 Quad Q9505 LGA 775پردازنده اینتل چهار هسته ای مدل Q9505 سری اینتل Core 2 Quad مبتنی بر هسته Yorkfield است با ریزمعماری 45nm انحصاری اینتل این پردازنده عملکرد بیشتری را با کارایی بیشتر انرژی نسبت به پردازنده های تک هسته ای قدیمی تر به ارمغان می آورد.این سی پی یو از 4 هسته و 4 رشته پردازشی بهره برده و میزان توان..

نمایش 1 تا 15 از 16 (2 صفحه)